Waarschuwingssymbool voor tillen

Veilig tillen = NIET meer tillen!

Om het tillen definitief uit te bannen uit de samenleving moeten we met onze hoogontwikkelde kennis toe naar het ontwikkelen en toe gaan passen van hulpmiddelen, apparatuur en systemen om de menselijke fysieke arbeid te vervangen. Er zijn al diverse hulpmiddelen op de markt, maar het gebruik ervan laat vanwege onwetendheid van de betrokkenen nog te wensen over. Ook een gedragsverandering zal moeten plaatsvinden. "Het gaat met de hand toch net even sneller" is een veel gebezigde uitdrukking.

Op den duur moet het tillen maar ook sjouwen, trappen klimmen met last, duwen en trekken verdwijnen uit de samenleving. Het is niet meer van deze tijd om werkers hun gezondheid te laten inleveren in ruil voor hun inkomen.

Als maatschappij moeten we de gezondheid van de werkers voor laten gaan op korte termijn winst. Dit zal de arbeidsvreugde van werkers doen toenemen en op den duur zal dit zich terug betalen in een hogere levensstandaard voor iedereen.

Lijst van op dit moment reeds beschikbare oplossingen:

Voor elke andere situatie zal er techinsche ontwikkeling nodig zijn om tillen volledig te kunnen uitbannen.