Waarschuwingssymbool voor tillen

Veilig tillen = NIET meer tillen!

De berekeningen van het NIOSH en het in acht nemen van de regels geven niet de zekerheid dat je gezond van je pensioen kan gaan genieten. Hieronder een inventarisatie:

De aannames van het NIOSH en de risico's hiervan nader beschouwd

De NIOSH formule gaat uit van het niet mogen toenemen van risico's, die er zijn bij gezonde werkers, op het ontwikkelen van een rugprobleem. Een gezonde werker kan tilwerk doen gedurende een langere tijd tot bijvoorbeeld acht uur op een dag en moet dan geen verhoogd risico's op rugproblemen lopen door de lasten die hij tilt. Dit wordt bereikt door een grens te stellen aan de last die een werker in bepaalde omstandigheden mag tillen. Uitgangspunt van de NIOSH formule is dat gezonde mensen normaal gesproken vanaf circa hun 14e lichamelijke arbeid kunnen verrichten om hun inkomen te verdienen en pas versleten mogen zijn aan het eind van hun carrière als ze met pensioen gaan.

Bij de uitgangspunten van de formule kunnen een aantal kanttekeningen worden geplaatst:

Iedere werker loopt al een risico door het lichamelijk werk dat hij verricht zoals bij tillen. Het is voor de Amerikaanse samenleving aanvaardbaar dat een werker, als hij met pensioen gaat, versleten is. Dit is blijkbaar maatschappelijk ook geaccepteerd in vele andere landen en tot op heden ook in Nederland. Er worden geen aanbevelingen in de formule gedaan om ie reguliere risico's op slijtage te verkleinen of te minimaliseren. Het gevolg is dat mensen na een werkzaam leven niet meer in gezondheid van hun pensioen kunnen genieten.

Niet iedere werker die tilt is gezond. Er zijn veel mensen, die kwetsbaar zijn in bepaalde delen van hun lichaam dat vaak niet zichtbaar is voordat het zich openbaart.

Alleen tillen tijdens het werk wordt beschouwd. De lichamelijke belasting en overbelasting in de vrije tijd wordt niet meegenomen.

De formule heeft uitsluitend betrekking op lage rug problemen (LBP) en niet op andere aandoeningen van het bewegingsstelsel, zoals de gewrichten of op andere risicolopende zaken zoals liesbreuk e.d.

De formule gaat uit van veiligheid voor 99% van de mannen en 75% van de vrouwen. Degene die er buiten vallen hebben gewoon pech.

Bij het tillen komt het eigenlijk niet voor dat je niet beweegt. Als een gewricht, bijvoorbeeld je knie, statisch belast wordt, bijvoorbeeld als je iets op hoogte houdt, kan die knie aanzienlijk meer belasting hebben dan dat je er mee beweegt. Deze dynamische belasting zorgt ervoor dat de maximale last halveert of in veel gevallen zelfs tot een derde teruggaat. Houd je daar geen rekening mee, dan is grote slijtage van het gewricht het gevolg.

Tillen is het omzetten van lichamelijke energie van de werker in potentiële energie van de last. Dit gaat gepaard met energieverbruik van de werker, en leidt tot slijtage van het lichaam van de werker. De werker ruilt zijn lichaamsslijtage en gezondheid dus in voor zijn inkomen. Meestal is dit de eerste tien tot twintig jaar niet zichtbaar en ervaart de werker dit ook niet als zodanig, hij voelt zich hoogstens vermoeid, maar de praktijk laat anders zien. Er ontbreekt een duurfactor in de formule.

Tillen van lasten, die niet zwaar zijn levert ook een risico op, omdat tijdens het tillen ook een groot deel van het bovenlichaam van de werker wordt opgetild. Deze last wordt niet meegenomen als factor in de formule. Elk lichaam heeft een ander eigen gewicht en dit zal dus ook de risico's beïnvloeden.

Het tillen op zich wordt niet ter discussie gesteld. Terwijl uit de praktijk blijkt dat iemand die dagelijks lichte dingen opraapt ook sterke slijtage vertoont na een aantal jaren.

Als er lasten gedragen, geduwd of getrokken worden of er met last geklommen wordt voorziet de formule hier niet in. In de praktijk zal er bijna altijd een combinatie van deze bewegingen plaatsvinden. Daardoor is de NIOSH formule een te beperkte formule om praktijksituaties te kunnen beoordelen.

Als je een last op hoogte moet houden gedurende langere tijd, bijvoorbeeld voor montagedoeleinden, is er geen factor in de formule die hier rekening mee houdt. Terwijl dit een behoorlijke vermoeidheid van je spieren veroorzaakt.

De NIOSH formule gaat uit van de werkende groep mensen. Scholieren beginnen echter bijvoorbeeld al op hun 11e jaar met het sjouwen van bijvoorbeeld schooltassen.

De risico's van een vereenvoudigde tilgrens

In de vereenvoudigde formules worden veel van bovenstaande risico's niet meegenomen, en dit veroorzaakt een schijnveiligheid voor de werkers.

De risico's van een vaste tilgrens

In Nederland is voor de eenvoud van controle die grens vastgesteld op maximaal 25 kg. 50 Kg voor twee tillende personen, maar niet meer, ook al ben je met 3 personen of meer. De kanttekeningen die hierbij te zetten zijn:

Alle bovengenoemde factoren die de risico's vergroten worden hiermee genegeerd.

Alle factoren en situaties waar de NIOSH formule rekening mee houdt en die de grens omlaag brengen zijn hierbij buiten gebruik gesteld. Het gevolg is dat alleen hierdoor al zo goed als iedere werker een groot risico loopt terwijl het door hen niet wordt beseft.

Gevolg van deze vaste grens is dat fabrikanten van producten hun verpakkingen en eenheden tot net onder deze grens verlagen en daardoor schijnveiligheid creëren voor de werkers die deze producten hanteren.

Er wordt door werkers en hun opdrachtgevers niet meer nagedacht over hoe het werkelijk zit, maar er wordt slechts formeel voldaan aan de gestelde grens. Voorbeeld van een vaste tilgrens voor medewerkers in de ondersteunende diensten van de gezondheidszorg.